Preview Mode Links will not work in preview mode

Visste du att - en fotbollspodd


Aug 24, 2020

Beklämmande tankesätt kring Henkes utnämning i Barcas ledarstab, Oscar bittraste fotbollsögonblick i vuxen ålder, Julens omvända time of my life, det blir gissa spelare och Mattias får det tufft i gissa elvan