Preview Mode Links will not work in preview mode

Visste du att - en fotbollspodd


Apr 20, 2020

Fel nationalsång som spelades, fel färger på flaggorna, en stressig gränsövergång till Tijuana, en av de vackraste arenorna i världen, klassisk svensk VM-mark och att nästan missa ett plan på grund av Carlos Valderrama