Preview Mode Links will not work in preview mode

Visste du att - en fotbollspodd


Mar 18, 2020

Vi vet ingenting om virus eller pandemispridning så därför pratar vi inget om det heller utan ägnar oss istället åt det vi är bra på. Fotboll och quiz, klubbresor och gissa spelare. Enjoy!