Preview Mode Links will not work in preview mode

Visste du att - en fotbollspodd


Jul 27, 2021

Pias piano, bedrövlig OS-bevakning, vilka är de nya brassarna, den hyllade svenska bussparkeringen, Kennets gula dojor och så blir det gissa spelare och som vanligt riktigt spretiga följdfrågor