Preview Mode Links will not work in preview mode

Visste du att - en fotbollspodd


Jul 14, 2021

Vi summerar våra avslutande intryck av EM, som den italienska vidskepligheten och Southgates straffresonemang. Det blir gissa spelare, försvararen som fick smeknamnet "jag kommer på efterkälken" och en nuvarande allsvensk som kan bli alla tiders skyttekung